Oppmerking med termoplast og vannbasert veimerkemaling

Oppmerking med flytende termoplast og vannbasert veimerkemaling er vårt fokusområde, med oppdragsgivere innenfor Jernbaneverket, eiendomsselskaper og kommuner. Alle oppdrag med termoplast blir utført i henhold til vegvesenets standard holdbarhets klasse 1. Se nedenfor for hvilke prosjekter og oppdrag vi kan utføre.


Tjenester

AS Miljømerking har lang erfaring med oppmerking for privat og offentlig sektor. Fokusområdet vårt er oppmerking, og vi utfører en rekke tjenester innen dette fagfeltet. Vi benytter hovedsakelig vannbasert veimerkemaling og termoplast.

MILJØ-MERKING AS
Adresse: Steinbergveien 46, 3053 Steinberg | Postboks: 350 3051 MJØNDALEN
Telefon: 46921010 | Mobil: 90769295 | Mail: jonny@miljomerking.no

Prefabrikkert termoplast

Vi utfører også oppdrag hvor vi leverer og legger
prefabrikkert termoplast som:
  • Symboler
  • Tall
  • Bokstaver
  • Paradiser
  • Spill
  • Ballbaner
  • Taktil oppmerking for blinde og svaksynte

Kompetanse og fornøyde kunder

Med fokus på kvalitet vil vi alltid strekke oss langt for at våre kunder skal være tilfredse. I dag har vi opparbeidet oss en solid kompetanse som vi bruker til våre kunders fordel.
Ta kontakt for pristilbud på oppmerking av asfalt