Veimerking som varer

Oppmerking med termoplast og vannbasert veimerkemaling er kjernevirksomhet. Oppmerking av parkeringsplasser ute og inne, gangfelt, fartshumper, vikelinjer, stopplinjer, sperreområder, piler og langsgående linjer utgjør en stor del av våre oppdrag.


All merking utføres i henhold til henhold til Vegvesenets standard holdbarhetsklasse 1.


Lang erfaring med oppmerking


Miljø-Merking AS ble etablert i 2008 som en videreføring av Buskerud Veimerking. Med moderne utstyr, materialer av høy kvalitet og lang erfaring sørger vi for at våre kunder får en oppmerking som varer i mange år. Vi ønsker å være fleksible, og vil derfor strekke oss langt for at kunden skal få et resultat som står i stil med forventningene.


Les mer om oss her.


Termoplast og vannbasert veimerking


Når vi utfører merking er det hovedsakelig to produkter vi påfører underlaget. Termoplast er det materialet som tåler mest, spesielt på asfalt, og denne oppmerkingen vil holde fem til ti ganger så lenge som vårt andre alternativ, vannbasert veimaling. Fordelen med sistnevnte er dog at den tørker meget hurtig så det blir ingen forstyrrelser i forhold til trafikken.


Merking av vei etter våre kunders ønsker, i hele Norge


Siden vi ble etablert i 2008 har vi utført oppmerking av lagerplass, veier og parkeringshus. I tillegg har vi merket opp sykkelfelt og annet for kunder over hele landet. De fleste kundene våre holder til i Buskerud, Asker og Akershus.


Høy kvalitet og et godt sluttresultat


Uansett hva du ønsker at vi skal inkludere i veimerking, kan vi utføre et godt arbeid med et sluttresultat av høy kvalitet. Dersom du vil ha spesielle symboler, tall eller bokstaver, kan vi selvfølgelig også utføre dette.


Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.