Vegoppmerking

Miljø-Merking AS har siden vår oppstart i 2008 utført vegoppmerking rundt omkring langs Norges veier.

Når vi utfører vegoppmerking er det hovedsakelig to produkter vi påfører underlaget. Termoplast er det materialet som tåler mest, spesielt på asfalt, og denne vegmerkingen vil holde fem til ti ganger så lenge som vårt andre alternativ, vannbasert veimaling.
Fordelen med sistnevnte er dog at den tørker meget hurtig så det blir ingen forstyrrelser i forhold til trafikken.

Vegmerking med moderne utstyr gir best resultat
Når du benytter deg av våre tjenester innen vegoppmerking skal du forvente et perfekt resultat, og som varer i mange år. Garantien rundt vårt løfte er ved hjelp av moderne utstyr, materialer kombinert med vår fagkunnskap. Vi holder oss godt oppdaterte i utviklingen for vår bransje. På den måten kan vi videreføre vår profesjonalitet innen vegmerking.

Vegoppmerking med høy fleksibilitet
Uansett hva du ønsker at vi skal inkludere i veimerking, kan vi utføre et godt arbeid med et sluttresultat av høy kvalitet. Dersom du vil ha spesielle symboler, tall eller bokstaver, kan vi selvfølgelig også utføre dette.

Vår kundekrets er hele Norge, men du finner de fleste av våre arbeider i Oslo, Akershus (Asker, Bærum), Buskerud (Drammen).

Dersom du ønsker mer informasjon angående våre tjenester er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du vil komme i kontakt med en fagperson som setter pris på å dele sin fagkunnskap med deg.