Vannbasert veimaling på betong og asfalt

Vannbasert veimaling gir solid oppmerking og lav tørketid, noe som betyr mindre forstyrrelse av trafikken når veiene merkes. Selv om denne veimalingen egner seg aller best på overflater av betong, kan man også bruke den på asfalt.


Vannbasert veimaling etter kundens anvisninger

Uansett hva du ønsker at vi skal merke for deg, kan vi utføre en kvalitetsjobb til avtalt tid. Vi kan naturligvis også lage symboler, tall eller bokstaver dersom kunden ønsker dette. Fleksibilitet faller naturlig for oss og vi vil strekke oss langt for at våre kunder får et sluttresultat de er fornøyde med.

Miljø-Merking AS har utført merking av parkeringshus, flyplasser, veistrekninger, sykkel- og gangfelt og lagerlokaler for kunder i privat og offentlig sektor. Lang erfaring har bidratt til høy kompetanse og kvalitetssikker utførelse i våre prosjekter.


Uforpliktende tilbud på vannbasert veimaling

Dersom du ønsker at vi skal utføre oppmerking med vannbasert veimaling, er det bare å ta kontakt med oss for en hyggelig samtale der vi vil gi deg et helt uforpliktende tilbud på akkurat ditt oppdrag.


Utfører også oppmerking med termoplast - hva er ditt behov?

I tillegg til vannbasert veimaling kan vi også merke med termoplast. Denne er meget sterk og på asfalt har den en levetid som er fem til ti ganger lengre enn den alminnelige veimalingen. Er du usikker på hva som er best for ditt behov, er det bare å ta en prat med en av våre fagfolk som mer enn gjerne bidrar med sin kunnskap.