Oppmerking av vei

Miljø-Merking As har mange års erfaring, og bred kompetanse når det kommer til oppmerking av vei. Vi utfører merking med termoplast og vannbasert veimaling, begge i henhold til vegvesenets standard klasse 1.


Våre kunder kommer fra offentlig og privat sektor, og vi har blant annet utført merking av parkeringshus, sykkelfelt, gangsti, fotgjengerfelt, flyplasser, veistrekninger og lagerlokaler.


Du kan velge mellom vannbasert veimaling og solid termoplast


Når du kontakter oss for veioppmerking, vil vi først finne ut av hvilket materiale som passer ditt behov best. Vannbasert veimaling tørker hurtig, og selv om den er best egnet på overflater av betong, kan den også brukes på asfalt. Gjelder det en tungt trafikkert asfaltvei anbefaler vi termoplast som vil ha en levetid som er fem til ti ganger lengre enn den vannbaserte malingen.


De eneste i Norge som utfører tørking før oppmerking


Som de eneste i Norge, utfører Miljø-Merking AS tørking av vann, snø og is med jet-tørke før legging av linjer. Dette kan også brukes ved tørking av fuktige tunneler. Dette gjør at vær, vind og årstider ikke setter stopper for fremdriften i arbeidet.


Pristilbud på oppmerking av vei


Dersom du ønsker oppmerking av parkeringsplass, parkeringshus, vei, sykkelsti eller andre tjenester, er det bare å ta kontakt med en av våre fagfolk. Etter en kort samtale der du har fortalt hva oppdraget dreier seg om, vil vi gi deg et uforpliktende tilbud. Vi ser frem til å høre fra deg.


Behøver du mer informasjon om oppmerking av vei er det bare å ta kontakt med Miljø-Merking AS.