Oppmerking av sykkelfelt

Oppmerking av sykkelfelt, gangfelt, veier, plasser og gangstier er tjenester innen veimerking vi utfører for kommuner i hele Norge.

Sykkelfelt utført med termoplast eller vannbasert veimerkemaling

Det er hovedsaklig to alternativer vi kan velge mellom når vi utfører oppmerking av sykkelfelt. Det er vannbasert veimerkemaling og termoplast. Med vannbasert veimerkemaling, som tørker hurtig, har man et godt alternativ som ikke fører til trafikale problemer. Denne varer lengst på betong, men kan også brukes på asfalt. Det andre alternativet er termoplast som egner seg best på asfalt. Der den har fem til ti ganger lengre levetid sammenlignet med vanlig veimerkemalingen.


Bistår kunder over hele Norge, hovedsaklig i Akershus, Asker og Buskerud

Siden vi ble etablert i 2008 har vi utført oppmerking av sykkelfelt, lagerplass, veier og parkeringshus. I tillegg har vi merket opp annet for kunder over hele landet.

Oppmerking av sykkelfelt og gangstier har vi utført for offentlige myndigheter i Drammen, Lier og Nedre Eiker, samt Ringerrike, Øvre Eiker og Modum. Vi har i tillegg utført merking av veier for det offentlige i større byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Porsgrunn. I Hallingdal har vi foretatt merking for alle kommunene.


Uforpliktende tilbud på oppmerking av sykkelfelt og andre veimerkinger

Om du ønsker at vi skal gjøre et oppdrag for deg, er det bare å ta kontakt med oss for en hyggelig prat der vi avslutter med å gi deg et uforpliktende tilbud på ditt oppdrag. Etter mange år i bransjen kan vi tilby høy kvalitet i alle ledd.

For oss vil det alltid være viktig å høre etter hva kunden ønsker, og derfor strekker vi oss langt for å kunne levere forventet kvalitetsresultat. Dersom man ønsker spesielle bokstaver, tall eller symboler, utfører vi mer enn gjerne dette.