Oppmerking av parkeringsplasser

Oppmerking av parkeringsplass er en av flere oppmerkingstjenester vi utfører for våre kunder. Vi benytter termoplast som legges ut med pushboks eller håndleggerutstyr. Under selve merkingen vil plasten holde en temperatur på litt over to hundre grader, og med vårt utstyr kan vi legge linjer som holder en bredde på ti til femti centimeter. Vi utfører merking av parkeringsplass, lagerlokaler, veier, flyplasser, sykkelstier og gangstier for kunder i den private og offentlige sektor.

Vi tilbyr også muligheten for oppmerking av parkering med symboler og tall

Med lang erfaring sørger våre ansatte for en merking som er akkurat slik kunden ønsker. Dersom du ønsker spesielle symboler, tall, bokstaver eller annet, utfører vi selvsagt dette for deg. Vi kan også utføre merking av parkeringsplasser med vannbasert veimerkemaling i henhold til vegvesenets standard klasse 1, men denne er dog ikke like holdbar som termoplast.

Få et tilbud på oppmerking av parkeringsplass

Om du tar kontakt med oss og legger fram hva du ønsker at vi skal gjøre for deg, vil vi gi deg et uforpliktende tilbud. Vi vektlegger fleksibilitet og vil alltid strekke oss så langt vi kan for at våre kunder skal være fornøyd med sluttresultatet av merking av parkeringsplasser.