Oppmerking av parkeringshus

Oppmerking av parkeringshus er en tjeneste innen oppmerking som vi har svært mye erfaring med. Her er det viktig at man gjør en kvalitetsjobb med merkingen, og derfor kommer også mange av våre kunder til oss. Vi fokuserer på kvalitet i alle ledd, og sørger for at resultatet blir akkurat som våre kunder ønsker seg. Dersom det er behov for det kan vi også legge alle typer symboler, tall og bokstaver.


Parkeringshus og andre oppmerkingsprosjekter

I tillegg til oppmerking av parkeringshus, utfører vi også merking av sykkelfelt, veistrekninger, fartsdumper, gangstier, lagerlokaler og andre steder der våre kunder ønsker det. Vi har forskjellige materialer som vi kan påføre. Det sterkeste av disse er flytende termoplast som egner seg aller best på asfalt der den har en overlegen levetid. For betongoverflater og asfalt som ikke er tungt trafikkert, anbefaler vi vannbasert veimaling.


Uforpliktende tilbud på oppmerking av parkeringshus

Vi har et stort utvalg av referansekunder innen oppmerking, og har siden etableringen i 2008 høstet inn mange unike og gode erfaringer fra ulike prosjekt.

Dersom du tar kontakt med oss og forteller litt om hva du ønsker at vi skal gjøre, kan vi gi deg et helt uforpliktende tilbud. Vi ser frem til å høre fra deg.