Galleri

Se bilder av våre utførte arbeider her. Miljø-Merking AS utfører oppmerking av asfaltert vei og betong over hele landet, med hovedvekt på Østlandet.


Vi utfører veimerking med termoplast eller vannbasert veimerking. Veimerkemaling egner seg best på betongoverflater men benyttes også på asfalterte flater. Mens termoplast egner seg best på asfalterte flater, og har betydelig lengre levetid enn veimerkemaling.


Her kan du se en rekke bilder av våre utførte arbeider. Blant annet:


Veimerking påført asfalt, piler og langsgående linjer, oppmerking av innendørs og utendørs parkeringsplasser, oppmerking av rundkjøring, termoplast oppmerking med merkemaskin og håndverktøy på skatepark, oppmerking av gangfelt, veimerking på betongoverflate og oppmerking på en rekke flyplasser.


Kontakt oss idag om du ønsker oppmerking- og veimerking av dine flater.


Termoplast påført på asfalt.
Piler og langsgående linjer - veimerking.
Oppmerking av parkeringsplasser.
Merking av parkeringsplasser på Østlandet.
Veimerking av bussrundkjøring på Østlandet.
Oppmerking i Hokksund.
Termoplast pålagt av merkemaskin og håndverktøy.
Oppmerking av parkeringsplasser med termoplast.
Veimerking av parkeringsplasser på asfaltert flate.
Oppmerking av gangfelt på østlandet.
Veimerking på asfalt.
Veimerking på betongoverflate hos Airpark Fyresdal.
Tydelig veimerking på asfalt.
Merking av parkeringsplasser på Østlandet.
Oversiktsbilde av veimerking på asfalt.
Oppmerking av innendørs parkeringsplasser.
Termoplast oppmerking på asfalt.
Sykkelvei oppmerket med termoplast.