Oppmerking av vei

Etter mange år i bransjen har vi bred kompetanse på oppmerking av vei. Vi utfører merking med termoplast og vannbasert veimaling, begge i henhold til vegvesenets standard klasse 1. Våre kunder kommer fra offentlig og privat sektor, og vi har blant annet utført merking av parkeringshus, sykkelfelt, gangsti, fotgjengerfelt, flyplasser, veistrekninger og lagerlokaler.


Du kan velge mellom vannbasert veimaling og solid termoplast

Når du kontakter oss for veioppmerking, skal vi først finne ut hvilket materiale som passer ditt behov best. Vannbasert veimaling tørker hurtig og selv om den er best egnet på overflater av betong, kan den også brukes på asfalt. Gjelder det en tungt trafikkert asfaltvei anbefaler vi termoplast som vil ha en levetid som er fem til ti ganger lengre enn den vannbaserte malingen.


Pristilbud på oppmerking av vei

Dersom du har et oppdrag og ønsker merking, er det bare å ta kontakt med en av våre fagfolk. Etter en kort samtale der du har fortalt hva oppdraget dreier seg om, vil vi gi deg et uforpliktende tilbud. Vi ser frem til å høre fra deg.

Behøver du mer informasjon om oppmerking av vei er det bare å ta kontakt med Miljø-Merking AS.