Side 1 av 2
Termoplast påført på asfalt.
Piler og langsgående linjer - veimerking.
Oppmerking av parkeringsplasser.
Merking av parkeringsplasser på Østlandet.
Veimerking av bussrundkjøring på Østlandet.
Oppmerking i Hokksund.
Termoplast pålagt av merkemaskin og håndverktøy.
Oppmerking av parkeringsplasser med termoplast.
Veimerking av parkeringsplasser på asfaltert flate.
Oppmerking av gangfelt på østlandet.
Veimerking på asfalt.
Veimerking på betongoverflate hos Airpark Fyresdal.
Side 2 av 2
Tydelig veimerking på asfalt.
Merking av parkeringsplasser på Østlandet.
Oversiktsbilde av veimerking på asfalt.
Oppmerking av innendørs parkeringsplasser.
Termoplast oppmerking på asfalt.
Sykkelvei oppmerket med termoplast.